SKIN MED光學美容診所只此一家, 地址為9019 Bayview Ave., Unit 5-6, Richmond Hill, 別無分店。我們與其他相近名稱的機構絕無關連。

其他疤痕

 

除了治療暗瘡疤痕,SKIN MED還提供其他疤痕的治療,如手術後的疤痕或妊娠紋。這些治療都十分安全而且非創傷性,不會影響日常生活。

 

SKIN MED 光學美容診所提供的疤痕治療:

 

由於每個人的皮膚狀況各有不同,請致電905.886.1110或網上預約我們的醫生,以決定適合您的治療方案。

 

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After