SKIN MED光學美容診所只此一家, 地址為9019 Bayview Ave., Unit 5-6, Richmond Hill, 別無分店。我們與其他相近名稱的機構絕無關連。

   Before                        After

鬆弛皮膚

 

老化會導致皮膚失去彈性,在下巴的地方、鼻唇的範圍、以及眼皮的位置會開始有鬆弛及下垂的現象。傳統上,要收緊鬆弛的皮膚,整容手術是一項常見的選擇。如欲避免動手術的風險及其後的癒合時間,現今醫學也有其他非創傷性的緊膚治療可供選擇。

 

SKIN MED 光學美容診所提供的緊膚療程包括:

 

點擊查看拉提緊膚儀器大比拼

 

由於每個人的皮膚狀況各有不同,請致電905.886.1110或網上預約我們的醫生,以決定適合您的治療方案。

 

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After

   Before                        After